Strategi i Black Jack

By: Mr. Jamir Strosin V | Date: 5.05.2015 | Categories: Kortspel, Spel

247656-black-jackNär man ska lära sig spela black jack är den rekommendationen som ges av alla veteraner att helt enkelt lära sig grundläggande strategier. De första strategierna togs fram genom datorsimuleringar av miljontals händer och en pionjär inom just detta var Julian Braun som jobbade för IBM. Dessa simuleringar visade den matematiska sannolikheten att förbättra sin hand eller slå dealern genom att spela en viss strategi. Det visade med andra ord vilken handling man borde ta för varje enskilt kortkombination.Det viktiga att komma ihåg är att dessa strategier är helt korrekta i det långa loppet och kommer att få den förväntade utkomsten, men på grund av slumpen kan detta kräva många händer.Strategin kommer att variera beroende på omständigheterna man spelar under, det vill säga vilka regler som gäller och hur många kortlekar som används. Man kan inte lägga för stor vikt på att man alltid ska spela på samma sätt och inte förändra sitt spel beroende på hur bra känsla man har kring en specifik hand. Det kan kännas som att man alltid förlorar med en viss hand när man följer systemet med det stämmer inte i det långa loppet.Systemet kan man hitta på denna sida, texten är på engelska med man behöver inte kunna läsa och förstå all text som står i början, det är återgiven här i en något mer komprimerad form.Spelar man sedan black jack på nätet kan man ju alltid ha länken ovan öppen och referera till den vid varje hand medan man lär sig systemet, det är ett mycket enkelt sätt att spela på när man först börjar. När sedan systemet börjar sätta sig kan man gå över till att spela på andra ställen än på nätet.